Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.

DLA ŚRODOWISKA

 Obszar powiatu koneckiego znajduje się w zlewni I rzędu rzeki Wisły, głównie w zlewni II rzędu rzeki Pilicy, w zlewniach III rzędu rzeki Drzewiczki, a w zlewni IV rzędu dopływów Młynkowskiej i Wąglanki oraz szeregu małych na ogół okresowych cieków w rejonie Baczyna – Siedzianna, w V rzędzie do zlewni Gracuśnej i Czystej oraz licznych dopływów Wąglanki. W granicach powiatu koneckiego mają swoje źródła rzeki: Kamienna, Radomka, Drzewiczka, które rozwijają swoją sieć dopiero w powiatach ościennych. Największe znaczenie gospodarcze ma rzeka Czarna Konecka (Maleniecka), prawy dopływ Pilicy, biorąca swój początek pod Niekłaniem na Garbie Gielniowskim, która przepływa przez sześć z ośmiu gmin powiatu. Na terenie powiatu znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych m.in. w Sielpi, Maleńcu, Górnym Młynie, Barczy oraz Starej Kuźnicy. Zbiorniki wodne pozwalają utrzymać poziom wód gruntowych oraz stanowią źródło zasilania wód podziemnych. Łagodzą skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, a także wykorzystywane są do celów rekreacyjnych oraz podnoszą atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną wielu miejscowości.
         Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich odpowiada za jakość wody do punktu sprzedaży wody odbiorcy usług, czyli do wodomierza głównego. Za jakość wody w dalszym odcinku instalacji wodociągowej odpowiada właściciel lub administrator.
Woda produkowana przez naszą Spółkę jest pod stałym nadzorem certyfikowanych laboratoriów oraz poddawana jest licznym kontrolom dokonywanym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i musi spełniać surowe kryteria jakościowe. Kontrola obejmuje podstawowe parametry bakteriologiczne
i fizykochemiczne wody i jest prowadzona zarówno w punkcie poboru, kolejnych etapach uzdatniania, jak i w punktach kontrolnych na sieci wodociągowej w mieście. Zainteresowani szczegółowymi wartościami analiz wody otrzymają wyczerpujące informacje w rozmowie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jak dbać o wewnętrzną instalację wodociągową?

  • przepłukać instalację przed ponownym korzystaniem z wody, w przypadku dłuższej stagnacji wody w sieci wskutek jej nieużywania;
  • regularnie czyścić krany i akcesoria wodne zdejmując sitka umocowane na końcówkach w celu usunięcia kamienia i zanieczyszczeń;
  • raz w roku czyścić wnętrza zbiorników służących do magazynowania wody, również bojlerów;
  • zachować odpowiedni odstęp lub montować izolację pomiędzy rurami wody ciepłej i zimnej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-30 11:09:06przez:
Opublikowano:2020-12-30 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.
Odwiedziny:2999

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.