Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. ma za zadanie dostarczyć wodę dla mieszkańców gminy Końskie, jak również dbać o jej jakość i smak. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r Nr 61, poz 417) z późniejszymi zmianami, PWiK w Końskich Sp. z o.o. każdego roku zleca około 30 analiz wody (25 badań w ramach monitoringu przeglądowego) w labolatoriach zatwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji. Badaniu poddawana jest woda ze wszystkich dziesięciu eksploatowanych studni głębinowych, a wyniki przekazywane są do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich.  Drugim głównym zadaniem spółki jest odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola ścieków, a także użytkowanie i remonty obiektów oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-08 14:11:58przez:
Opublikowano:2021-01-08 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.
Odwiedziny:1529

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.