Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.

Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.

 • Kontakt

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o.
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie


  Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000298432
  NIP: 6581925115, REGON: 260207739, Kapitał Zakładowy: 67 071 300 PLN

  Rachunek Bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 90 1130 1192 0027 6163 4520 0001

  E-MAIL SEKRETARIAT
  sekretariat@pwik-konskie.pl

  TELEFON SEKRETARIAT
   
  41 372 34 96
  41 372 49 50
  FAX
  41 372 28 18
  DZIAŁ SPRZEDAŻY
  41 375 04 50
  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  W KORNICY
  41 375 60 03

  Inspektor Ochrony Danych
  Wojakowski Rafał
  wojakowskir@pwik-konskie.pl

RODO

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Niniejszym przesyłam do Państwa informację w zakresie polityki ochrony danych osobowych naszych Klientów będących osobami fizycznymi.  
 Jak przetwarzamy dane osobowe?
Jako Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich sp. z o.o. w świetle prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe uzyskujemy w niezbędnym zakresie, wynikającym z przepisów prawa – (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

 • zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna (dziennik ustaw 2017r poz 328  z późn zmianami
 • upoważnieni pracownicy PWiK w Końskich Sp. z o.o.  
 • wykonywania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np:

 wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania w terminie i formie przewidzianych przepisami;

 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonywania obowiązków;
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy;

  
Które dane należy nam podać, które dane Państwa posiadamy?
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu (wniosku). Dane niezbędne dla PWiK w Końskich Sp. z o.o. w celu zawarcia Umowy to:

 1. Imię i Nazwisko;
 2. Adres zamieszkania;
 3. PESEL;
 4. Tytuł prawny do nieruchomości do której ma zostać dostarczona woda i odprowadzane ścieki

 W czasie zawarcia umowy, dla ułatwienia współpracy, możemy uzyskać inne Państwa dane -  jeśli wyrazicie Państwo zgodę  np. numer telefonu kontaktowego, adres e mail do kontaktu.  
Przysługujące Państwu uprawnienia:
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • sprostowanie, poprawienie danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych, o ich kopię);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek bezpośrednio w siedzibie PWiK w Końskich Sp. z o.o. lub drogą  pocztową.
 Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PWiK w Końskich Sp. z o.o.  narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.
adres do doręczeń:

ul.Piotrkowska 2E, Modliszewice
26-200 Końskie
adres email do kontaktu:
wojakowskir@pwik-konskie.pl

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-11 10:27:06przez:
Opublikowano:2021-01-11 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.
Odwiedziny:1246

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.